top of page

Folklór

Na fotografiách si môžeme všimnúť spojenie tradičnosti s moderným prvkom. Fotografované osoby majú na sebe oblečený tradičný ľudový odev pochádzajúci zo Slovenska. Kroje sú z rôznych slovenských regiónov a oblastí. Toto tradičné oblečenie predstavuje prvok minulosti, niečoho tradičného.

Kombinácia ľudového kroja z rôznych oblastí Slovenska prepojená napríklad prostredníctvom: typickej modernej architektúry - modernej sklenenej budovy, elektronického a technického vybavenia ako počítače, tablety, telefóny, playstation, televízia, a pod. Ale aj cez iné národnosti a farby pleti, typy postáv ako je športová postava alebo športové náčinie, moderné miesta, druhy súčasného nábytku, dopravné prostriedky ako je auto, alebo aj súčasné masky a rúška na tvár a podobne. Tieto elementy poukazujú istý symbol alebo znak dnešnej kultúry.

bottom of page