top of page

Intymyta

Práca je zameraná na hlbší, intímnejší a osobnejší pohľad na moju najlepšiu kamarátku a spolužiačku Rebeku. Hlavná myšlienka knihy je dospievanie mladej ženy, ktorá sa premení z malej holčičky na dospelú ženu, ktorá sa stretáva s rôznymi prekážkami života, ktorým musí čeliť.

Otvára rôzne témy, ktoré ovplyvňujú mladú ženu na jej ceste dospievania a formovania jej osobnosti. Tieto témy sa nás dotýkajú viac ako si myslíme. Formujú našu osobnosť, náš život, menia nás. Platí to pre nás všetky. Nevieme, aké prekážky nám osud hodí pod nohy. Ako sa nám môže celý život zmeniť z minúty na minútu.

bottom of page